top of page
Olive Tree

GHÉ THĂM CHÚNG TÔI

Chúng tôi rất vui khi có bạn tham gia cùng chúng tôi trong buổi thờ phượng sáng Chủ nhật và tìm hiểu về chúng tôi nhiều hơn.

Địa điểm:

4952 Hubbard St., East Los Angeles, CA 90022

Thời gian: 

Bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

Ngôn ngữ:

Chúng tôi là một cộng đồng đa dạng bao gồm cả người nói tiếng Việt và tiếng Anh. Vì vậy dù bạn nói tiếng Việt hay tiếng Anh thì đều có chương trình thờ phượng cho bạn ở đây. Xin gửi email cho chúng tôi dưới đây và chúng tôi có thể chia sẻ thêm chi tiết.

Đỗ xe:

Đậu xe ở bãi đậu xe cạnh nhà thờ và cũng có thể đậu xe ngoài đường.

Thêm thông tin:

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hoithanhgla@gmail.com. Chúng tôi rất muốn kết nối với bạn!

bottom of page